25.05.2013r. Aktu nadania sztandaru kołu łowieckiemu „Jeleń” w Chocianowie dokonał przewodniczący ORŁ w Legnicy kol. Stanisław Pępkowski. Wyróżnionym kolegom wręczone zostały odznaczenia łowieckie. Dalsza część Uroczystości miała miejsce w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Józefa Robotnika przy Pl. Wolności w Chocianowie, gdzie miało miejsce poświęcenie sztandaru. Mszę świętą koncelebrował ks. Jan Czerwiński. W uroczystości Aktu nadania i poświęcenia sztandaru udział wzięli sygnaliści z Technikum Leśnego w Głogowie. W wyłożonej w CHOK-u Kronice dokonane zostały wpisy przez:

  • wójt Gminy Radwanice P. Sabinę Zawis
  • Przewodniczącego ORŁ w Legnicy kol. Stanisława Pępkowskiego
  • Prezesa KŁ „Jedność” w Chocianowie kol. Bogdana Twardziaka
  • 74.DH „Szaniec”
  • Nadleśniczego N-ctwa Chocianów P. Stanisława Mazana
  • Prezesa KŁ „Leśnik” w Chocianowie kol. Michała Porucznika
  • kol. Andrzeja Rogowskiego z Głogowa (projektant sztandaru oraz innych zaproszonych gości).

Zakończenie tego dnia miało miejsce na zabawie w restauracji „Słoneczna”, gdzie bawiono się do godzin rannych z okazji 60 lecia powstania koła łowieckiego „Jeleń” w Chocianowie.


Sygnaliści z Technikum Leśnego w Głogowie.


Poczet sztandarowy w składzie: od lewej kol. Hubert Żyłowski /d-ca/ Kol. Artur Cząstkiewicz i kol. Jarosław Jarosik.


Aktu wręczenia sztandaru dokonuje Prezes ORŁ w Legnicy kol. St. Pępkowski.


Członkowie N/Koła na tle nadanego sztandaru.


Harcerze z 74 DH „Szaniec” w Chocianowie.


Przemarsz ulicami miasta do kościoła.


kś. Jan Czerwiński (koncelebrował nabożeństwo).


Uroczystość związana z poświęceniem sztandaru koła.


Przy stole biesiadnym w restauracji „Słoneczna”.


kol. St. Pępkowski z małżonką.


 


Kopiowanie i rozpowszechnianie jakiejkolwiek treści oraz zdjęć bez zgody Zarządu Koła Łowieckiego Jeleń Chocianów jest zabronione. 


 

Copyright © 2016-2019. All Rights Reserved. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakiejkolwiek zawartości bez zezwolenia zabronione!.