Początków naszego koła należy szukać w powstałym w miesiącu kwietniu 1947r. w Chocianowie, stowarzyszeniu łowieckim, którego trzon stanowili pracownicy (osadnicy wojskowi, repatrianci z Podola i Polesia) uruchomionego Zakładu nr 4 w Chocianowie, wchodzącego w skład Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych w Nowej Soli. Wczorajszy zakład nr 4 to dzisiejsza Fabryka Urządzeń „CHOFUM S.A.” w Chocianowie. Czas kształtowania się stowarzyszenia to okres prawdziwie pionierski. Niepewność jutra, jak również nowego miejsca osiedlenia i ponownych przesiedleń, a poza tym niedostatki dnia codziennego były ciężarem dla tych, którzy w wyniku porozumień jałtańskich wbrew swojej woli zmuszeni byli opuścić swoje rodzinne strony na kresach i rozpocząć w niepewności życie od nowa w miasteczku o pierwszej polskiej nazwie Kaczanów. Jeszcze do połowy 1947r. były przypadki, że w jednym domu pod wspólnym dachem mieszkał jego właściciel z tymi, którzy w wyniku zmiany granic przejęli wbrew swojemu sumieniu jego nieruchomość. Stopniowa stabilizacja życia w mieście oraz niezmordowana działalność sympatyków i miłośników łowiectwa, pozwoliła na założenie koła. Pionierami łowiectwa na terenie naszego dzisiejszego miasteczka Chocianowa byli kol. kol. Michał Szatarski, Józef Falkiewicz, Michał Lewosz, Franciszek Wiśniewski, Stanisław Danis, Julian Sieciński, Antoni Kraczkowski i kol. Zygmunt Kruk ówczesny dyrektor zakładu. Z grona tych sympatyków i zapaleńców wyłoni się grupa inicjatywna, która w miesiącu maju 1953r. założy koło łowieckie przy Fabryce Urządzeń Mechanicznych w Chocianowie, zarejestrowane jako koło łowieckie nr 3 w ówczesnym powiecie lubińskim. Wśród inicjatorów i założycieli pierwszego w Chocianowie koła łowieckiego należy wymienić kol.:

 • Michał Lewosz - hartownik
 • Julian Sieciński - formierz
 • Stanisław Danis - formierz
 • Władysław Kielan - leśniczy
 • Józef Czaja - leśniczy
 • Tadeusz Krawiecki - leśniczy
 • Antoni Kraczkowski - rolnik
 • Grzegorz Kraczkowski - rolnik
 • Zygmunt Kruk - dyrektor FUM

 

Michał Lewosz
członek koła w latach 1953 –12.11.1986 r. Odznaczony Brązowym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej  


Julian Sieciński


Stanisław Danis
prezes koła „Jeleń” w latach 1953 – 1957 r .W roku 1957 skarbnik, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej


Tadeusz Krawiecki


Grzegorz Kraczkowski


Zygmunt Kruk


Jesień 1961r. od lewej stoją: kol. kol. Julian Śieciński, Henryk Bąkowski, Antoni Kraczkowski, Włodzimierz Wojniak i Ignacy Anklewicz.


Zima 1961 r. Od lewej stażysta kol. Bernard Sarnowski. W środku kol. Stanisław Danis. Dwaj pozostali na fotografii nn koledzy.


Zima 1961 r. Pierwszy z prawej kol. Ignacy Anklewicz obok z siedzącym u nóg psem kol. Jan Wojtaszuk.


Zima 1963 r. Od lewej stoją kol. kol. Ryszard Ostrycharz, Julian Śieciński,Jan Pobiedziński, Bernard Sarnowski. Pierwszy z prawej strony kol. Stanisław Lipnicki. Pozostałe osoby na zdjęciu nn.


 

W skład pierwszego Zarządu Koła, który się odbył w miesiącu maju 1953r. Wybrani zostali cieszący się ogólnym zaufaniem niżej wymienieni koledzy:

 • Kol. Stanisław Danis - Prezes
 • Kol. Julian Śieciński - Łowczy
 • Kol. Franciszek Wiśniewski - Sekretarz
 • Kol. Anatol Iwaszko - Skarbnik  

 

W roku następnym tj. w miesiącu kwietniu 1954r. Na drugim w historii koła Walnym Zgromadzeniu przyjęto obecną nazwę koła, które mimo dziejowych zakrętów, jakie przeżywała nasza Najjaśniejsza Rzeczpospolita w minionym półwieczu tak na niwie politycznej, jak i stosunków powstałych pomiędzy kołem a ostatnim Zarządem Okręgowym PZŁ w Legnicy w minionym okresie okrzepło i mimo występujących trudności od siebie niezależnych w dobrej kondycji psychicznej i finansowej utrzymuje się na polu działalności łowieckiej. Z naszego Koła wywodzi się rodowód i życiorys, kół, które powstały w krajobrazie Chocianowa tj. kół łowieckich: „Leśnik”, „Jedność” oraz „Ostoja”. Czas przemija bardzo szybko i nieubłaganie a z nim i nasze życie, które można porównać do pór roku. Dziś po latach jego istnienia nie ma już wśród polujących tych, którzy rozpoczęli bieg życia naszego koła. Młodniki i drągowiny sprzed lat stały się wysokopiennym lasem, a Ci, którzy kładli podwaliny pod dzisiejsze koło łowieckie „Jeleń” odeszli do krainy wiecznych łowów i z góry spoglądają na swoich spadkobierców. Dziś poluje już drugie i trzecie pokolenie, które ten bieg tradycji kontynuuje i na trwale wpisuje się w krajobraz i środowisko chocianowskie podtrzymując i wzbogacając tradycje rodzinne. 

 


Kopiowanie i rozpowszechnianie jakiejkolwiek treści oraz zdjęć bez zgody Zarządu Koła Łowieckiego Jeleń Chocianów jest zabronione.


 

Copyright © 2016-2019. All Rights Reserved. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakiejkolwiek zawartości bez zezwolenia zabronione!.